Niaj projektoj

Lernejo

KAE prizorgas lernejon por la georfoj, kie ili povas lerni diversajn fakojn kaj ricevi rutinojn en diversaj metioj. La lernejo fondiĝis en la jaro 2006. Antaŭe la nomo de la lernejo estis EKK - "Esperanto Klubo de Kiliba", sub la gvido de s-ro Atanazio Wabasobe. Nur pasintjare ekis konstruado de propra ejo, helpe de kelkaj esperantistoj eksterkonge. Nun la lernejo havas entute ses klasĉambrojn, kiun ni uzas ankaŭ por la kursoj de Esperanto. Kvar klasĉambroj  servas por E-kursoj, la kvina por biblioteko kaj la sesa por renkontiĝoj.Tamen, ni ankaŭ havas alian ejon kiun ni ludonas kaj kie eblas gastigi kelkajn vizitontojn.

En la lernejo ni instruas muzikon, matematikon, kemion, biologion, geografion, historion, religion kaj ankaŭ homaranismon, homajn rajtojn, moralon, psikologion kaj pedagogion.

Ni havas ses geinstruistojn, kiuj ricevas monatan salajron de 50 usd. Ni havas bibliotekon, kiu jam inkludas ĉirkaŭ 300 librojn. Dume ni ne havas bibliotekiston, sed ni planas organizi la bibliotekan sistemon kaj dungi bibliotekiston.

Estus preferinde, ke ankaŭ la bibliotekisto ricevu monatan salajron, por ke li/ŝi faru bone sian laboron kaj eviti malaperon de libroj.

La lernejo havas tri nivelojn: elementa (infanĝardeno), baza (6 jaroj) kaj mezgrada (4 jaroj). Niaj lernantoj trapasas ŝtatajn ekzamenojn kaj ricevas atestilojn, kiuj ebligas al ili lerni plu en la universitato aŭ labori.

Se vi interesiĝas pri la ĉi-jaraj sukcesoj de niaj lernejanoj, vi povas legi detalan raporton pri tio sur aparta paĝo.

Kliniko de KAE

CSM kaj KAE sukcesis krei du homamajn organizojn, nome Klinikon kaj Apotekon.

Medicina Ekzamenado Injekcioj Doktoro akceptos ĉiujn

Pli detale pri nia kliniko kaj apoteko - vidu fotaron.

Kampoj de KAE

KAE-anoj rikoltas tomatojn, rizon, batatojn. Sume ni kolektis 2000 dolarojn, kies sumo ni duone uzis por aĉeti medikamentojn kiuj uzebligas por la kliniko. Alian parton ni pagis en la mikrokreditan konton.

Parton de la rikolto ni vendas por  aĉeti sukeron, oleon, sapon, vestaĵojn, ŝuojn, ĉapelojn ( uzitajn!), kretojn, nutraĵon, medikamentojn, oleojn, salon, kaj por la lernejo skribilojn, kajerojn ktp.

KAE pasintjare  aĉetis  dekon da ĉarumoj, kiujn ni ne nur mem uzas sed luigas por porti aĵojn al/de la kampoj, kies helparo venis de la AMIKARO kaj ankaŭ de UNUOPULOJ.

Pli detale pri la kampoj - vidu fotaron.

Mikrokreditoj (pruntetoj)

Nun, pli ol 50 virnojn ricevas po 100 dolarojn. Antaŭe ni donis ne pli ol 50.

Per la mikrokreditoj virinoj sukcesas iom lukri bredante kokinojn, kaprinojn, kolombojn kaj kultivante peceton da tero. Ili sukcese ĉi-jare komencis pagi lernejkostojn de siaj infanoj, iom post iom ili sukcesas repagi la krediton.

La nuna konto de mikrokreditoj proksimas 5000 USD.

Ĉiu virino ricevis 100 usonajn dolarojn por strebe fari komercon, ni estas feliĉaj vidi ke la situacio pliboniĝas por  ili. La Eklezio kaj KAE donas al ili iomete da mono, sed tio ne sufiĉas por  subteni ilin. Ni lanĉas helpokrion al ĉiuj bonvoluloj: helpu ankaŭ tiujn karajn najbarajn homojn, kiuj nun ĉeestas en la Eklezio kaj la infanojn, kiuj nun lernas Esperanton.

Vidu fotaron pri la mikrokreditoj.

Sapfabriko

Tio estas malgrandega projekto, kies celo ankaŭ estas plibonigi la vivsituacion de nia vilaĝo. Anstataŭ importi sapojn alilande aŭ aliurbe multekoste, ni decidis krei tiun projekteton kun la celo profitigi nian Asocion, por ke la loĝantoj aĉetu malmultkoste sapojn loke kaj ankaŭ lernu kiel fabriki sapojn, por ke ili faru tion memstare morgaŭ. Ankaŭ la kamparanoj gajnas enspezojn, tio donas laborlokojn, la restaĵoj povas esti utiligataj por lavado.KAE kaj la kamparanoj gajnas monon por plia evoluo - tamen ankoraŭ  ne sufiĉas por ĉiuj evoluindaj projektoj.

Kudrejo

Tio estas projekteto, kiu celas helpi vidvinojn krei malgrandajn aktivecojn, subteni iliajn infanoj en la lernejoj kaj lerni pri kudrado. Dank' al tiu projekto multaj virinoj vere profitis/as, kudrante vestaĵojn por daŭrigi siajn malgrandajn projektojn pri agrikultivado kaj bredado de kokinoj kaj bestoj.